Rødt Venstre

– organisering i og omkring Enhedslisten

Vores mål er socialisme. Afskaffelse af ejendomsretten til produktionsmidlerne. Et samfund, hvor der produceres efter behov og ikke efter profit. Et samfund, der ikke bygger på udbytning og undertrykkelse af mennesker og naturen, men derimod afskaffer klassedelingen af samfundet og sætter menneskene fri.