Gå med i kampen!

Vi har brug for flere i kampen for socialisme!

Medlemskab af Rødt Venstre:
–  Forudsætter at man kan tilslutte sig grundlaget. Man kan dog godt være med, selv om man er uenig i dele af det.

– Personer der er, eller har været, medlemmer af Enhedslisten, SUF eller RGU kan optages som medlemmer. I særlige tilfælde kan et flertal på 6 af koordinationsgruppens 9 medlemmer afvise optagelse af en person.

– Der betales et beskedent kontingent på 100 kr årligt – dog kun 50 kr for studerende og folk på overførselsindkomst samt folk uden indtægt.

Brug formularen herunder til at melde dig ind:

Indmeldelse

7 + 15 =