Politisk grundlag

Som vedtaget på det stiftende møde i Valby i september 2023

Grundlag for venstrefløjsorganisering

Vores mål er socialisme. Afskaffelse af ejendomsretten til produktionsmidlerne.


Et samfund, hvor der produceres efter behov og ikke efter profit. Et samfund, der ikke bygger på udbytning og undertrykkelse af mennesker og naturen, men derimod afskaffer klassedelingen af samfundet og sætter menneskene fri.

Vi tror ikke på, at socialisme kan indføres gennem folketinget, reform for reform. Det kræver stærke folkelige bevægelser og oprør mod det bestående system på internationalt plan.

Her adskiller vi os fra Enhedslistens top og højrefløj. Her mener man øjensynligt, at samfundsændringer kommer fra Christiansborg. Konsekvensen er, at vælgermaksimering er blevet styrende. Man retter ind efter den offentlige mening, senest den vanvittige accept af NATO. Denne udvikling har stået på i flere år. Enhedslisten har medvirket i adskillige problematiske forlig. Sideløbende er partidemokratiet under stadige angreb.

Derfor er der brug for, at en ny venstrefløj organiserer sig.
Hvis desillusionerede kammerater blot melder sig ud enkeltvis, er kampen tabt – og Danmark har ikke længere et ægte socialistisk parti.
Hvis vi organiserer os, kan vi kæmpe sammen og måske endda tiltrække nogle af de kammerater, der har meldt sig ud.

Afskaffelsen af kapitalismen er målet

Klimakrisen, biodiversitetskrisen, den voksende ulighed og imperialistiske krige skyldes kapitalismens krav om profit og uendelig økonomisk vækst. Vi skal også bruge vores mandater i folketing og regioner og kommuner til at argumentere for dette, samtidig med at vi stiller forslag om forbedringer og kæmper mod forringelser. Vi skal ikke administrere kapitalismen, men benytte positionerne som vigtige talerstole.

Grundlæggende samfundsforandringer skabes ikke på Christiansborg
Det borgerlige Danmark siger, vi har demokrati og folkestyre, men reelt træffes mange afgørende beslutninger af kapitalejere. Det parlamentariske system er helt utilstrækkeligt – de nødvendige samfundsforandringer kræver folkelige bevægelser og udenomsparlamentarisk pres og kampe.

Enhedslistens indsats i folketinget må derfor aldrig underminere bevægelsernes indsats ved fx at indgå studehandler og stemme for forringelser på et område for at opnå små forbedringer på et andet.

Det er vigtigere, at Enhedslistens indsats på Christiansborg styrker bevægelserne, end at der opnås små parlamentariske aftaler. Derfor skal vi som gruppe kræve, at Enhedslistens repræsentanter i folketing, regioner og kommunalbestyrelser klart modsætter sig alle forslag, som forringer almindelige menneskers velfærd, og sammen med FOA og andre faglige organisationer genoptager kampagnen for velfærd.

Et venstrefløjsparti i egen ret

Af historiske grunde har mange i Danmark store illusioner om at toppen af Socialdemokratiet kan føre rød politik. Imidlertid har Socialdemokratiets top udviklet sig i en ekstrem borgerlig retning og de administrerer det kapitalistiske system – og dermed kapitalejernes interesser.

Det må Enhedslisten tage bestik af – og undgå at lade ønsket om samarbejde med Socialdemokratiets top være styrende for Enhedslistens politik.
Enhedslisten skal – som det blev vedtaget for flere år siden – være et parti i egen ret.

Vi er for fred og nedrustning og imod krig

Vi anerkender retten til selvforsvar, og vi anerkender undertrykte nationers og minoriteters ret til selvbestemmelse, men krigen i Ukraine handler ikke om national selvbestemmelse, men derimod om hvilken imperialistisk blok der skal bestemme over landets fremtid. Zelensky- regimets sejr vil betyde at NATO kommer til at bestemme, Ruslands sejr vil betyde et lakaj-regime under russisk imperialisme. Ingen af delene er progressive udfald for arbejderklassen.
Vi er også opmærksomme på, at imperialisterne, præcis som under 1. verdenskrig, bruger ”selvforsvar” som et dække for rivalisering mellem imperialistiske blokke. En sådan rivalisering ønsker vi ikke at deltage i. Vi er imod alle imperialistiske magter, hvad enten det er USA/NATO, Rusland, Kina eller EU.
Vi holder ikke med een imperialistisk magt med den begrundelse, at den skulle være et mindre onde. Al imperialisme er undertrykkelse.

Historien viser, at kapitalistiske og imperialistiske magters militær og militarisme oftest fører til katastrofale krige eller undertrykkelse af folkelige bevægelser og oprør.
Derfor er vi imod at støtte dansk militær intervention og/eller våbenstøtte til stater.

Vi fastholder, at Danmark skal melde sig ud af NATO.
At NATO og oprustning skulle give større sikkerhed, er en farlig illusion. Tværtimod indebærer oprustning en større risiko for konfrontationer og fejltagelser, der kan føre til atomkrig.

Og medlemskabet af NATO og de planlagte USA-baser hiver Danmark tættere på en væbnet konflikt, som almindelige arbejdende mennesker slet ikke har nogen interesse i.
Vores hovedfjende er først og fremmest vores egen imperialistiske regering. Fjenden er herhjemme.

Undertrykte grupper

Vi kæmper for alle særligt undertrykte gruppers ret til et værdigt liv med social og økonomisk tryghed.
Det gælder, uanset om undertrykkelsen skyldes køn, etnicitet, seksualitet, sygdom eller handikap.

Vi skal samarbejde med og støtte de relevante bevægelser.

Enhedslisten skal være basisdemokratisk

Et levende partidemokrati, hvor de aktive medlemmer faktisk bestemmer politikken, er en forudsætning for, at flere engagerer sig og tager del i partilivet og aktiviteterne.
Derfor skal tendenserne til centralisering og svækkelsen af partidemokratiet ved fx indførelse af elektroniske årsmøder og længere valgperioder bekæmpes, og afdelinger og udvalgs rolle skal udvikles og styrkes.

Som vedtaget på konferencen for en styrket venstrefløj d. 23/9-2023