Om samarbejdet med DFLP

Indledning

Den 7 oktober 2023 brød en gruppe af palæstinensere, anført af Hamas, gennem muren der omringer Gaza – verdens største åbne fængsel. Under oprøret, der må anses som primært rettet mod det Israelske militær IDF, blev der også dræbt civile.

I de følgende måneder har det Israelske militær invaderet Gaza angiveligt for at udrydde Hamas. Dette har bevirket voldsomme lidelser for palæstinensere: 35.000 er blevet dræbt hvoraf de fleste er kvinder og børn, og størstedelen af Gazas bygninger er sønderbombet. Der er hungersnød og fravær af lægehjælp fordi IDF forhindrer nødhjælp i at komme ind i Gaza i tilstrækkelig omfang.

Vi tager afstand fra drab på civile, uanset hvem der står bag, og opfordrer til at sådanne hændelser efterforskes som krigsforbrydelser. Det gælder både de flere hundrede civile der blev dræbt af Hamas under oprøret d. 7. oktober 2023 og de 35.000 palæstinensere der efterfølgende er dræbt af IDF.

Som nævnt, blev oprøret anført af Hamas, men DFLP har oplyst også at have deltaget i kampen – de har dog afvist at have dræbt civile. Dette er anfægtet af bl.a. BT der mener at kunne påvise at DFLP har stået bag drabet på en civil mand fra Tanzania.

BTs kamp

Når BT fokuserer på et enkelt drab, muligvis udført af DFLP, snarere end de 35.000 drab det Israelske militær står bag, skyldes det at Enhedslisten har haft et langvarigt samarbejde med DFLP på Vestbredden. Ønsket er at kunne fremføre påstanden om at Enhedslisten støtter terrorisme. Her overfor står at det danske firma Terma, med den danske stats velsignelse, producerer de anordninger som Israelske bombefly har anvendt til at droppe tons tunge bomber over Gaza.

At BT, og andre der kritiserer Enhedslisten for støtte til terror, er ude i et politisk ærinde, er åbenlyst. Det er karakteristisk at BT i angrebet på Enhedslisten ikke skelner mellem terror og militære aktiviteter. Logikken bag ved dette må være at BT mener at et besat folk ikke må anvende militære midler i en befrielseskamp mod besætterne, at dette betragtes som terror.

Enhedslistens reaktion

Beskyldningerne mod DFLP har bevirket at Enhedslistens top, der har stor fokus på at tage sig godt ud i medierne, straks stoppede samarbejdet med DFLP. Desværre forsøgte Enhedslistens top ikke at skelne mellem terror og frihedskamp, men har blot accepteret BTs præmis.

Til Enhedslistens årsmøde i maj 2024 stillede en gruppe på 22 medlemmer et forslag med titlen: ”Enhedslisten samarbejder med den palæstinensiske og israelske venstrefløj”, der bl.a indebar at Enhedslisten skulle genoptage samarbejdet med DFLP. Forslaget var begrundet med manglen på beviser for DFLPs påståede krigsforbrydelser. Forslaget tog klart afstand fra drab på civile og blev i øvrigt vedtaget med stort flertal efter at henvisningerne til konkrete palæstinensiske og israelske organisationer blev stemt ud.

Støtte til oprørsbevægelser

Det er grundlæggende for socialister at undertrykte grupper har ret til at kæmpe for frihed, og at vi støtter sådanne kampe. Under frihedskampe sker det ofte at uskyldige civile bliver dræbt. Det tager vi afstand fra og ønsker undersøgt som krigsforbrydelser. Men det er meningsløst at afskrive al støtte til en frihedskamp blot der er også er forekommet tilfælde af drab på civile. Skulle man følge et sådant princip, skulle vi også tage afstand fra de Danske frihedskæmpere under 2. verdenskrig og frihedskampen i Sydafrika.

Hykleri og dobbeltmoral

Det er utrolig hyklerisk og dobbelmoralsk at Danmark, med Enhedslistens billigelse, støtter den Ukrainske hær med penge og våben, til trods for at der her uden tvivl også forekommer krigsforbrydelser – samtidig med at der kræves total afstandstagen fra DFLP grundet eet kendt tilfælde af en mulig krigsforbrydelse.

Det handler ikke om respekt for civile liv, men om hvilken imperialistisk blok man holder med. Danmark er, nu også med Enhedslistens accept, med i NATO – den vestlige imperialistiske blok. Denne blok er i konflikt med Rusland. Ærgo støtter de danske magthavere Ukraine og kæmper for at Ukraine på sigt kan blive en del af EU og NATO. Israel er en militær stormagt strategisk fint placeret i mellemøsten, hvilket er vigtigt for den vestlige imperialistiske blok. Derfor forsvarer de danske magthavere Israel og ser igennem fingre med folkedrab og etnisk udrensning.

For de danske magthavere handler det ikke om respekt for civile liv, men om hvem man holder med.

Proportionerne

Som allerede nævnt to gange, tager vi afstand fra drab på civile og ønsker sådanne undersøgt som krigsforbrydelser. Men vi må også påpege det vanvittige misforhold der er i proportionerne: Det hævdes at DFLP har dræbt een civil. Den Israelske hær har dræbt 35.000 palæstinensere hvor de fleste er kvinder og børn.

Rødt Venstre, 30 maj 2024