Til Hovedbestyrelsen

I den katastrofale og akutte situation for civilbefolkningen i Gaza må der ikke være tvivl om
Enhedslistens position. Vi må kræve øjeblikkeligt stop for Israels bombeangreb og adgang til
nødhjælp, vand og fødevarer. Våbenhvile og fredsforhandlinger er den eneste acceptable vej
frem.

Enhedslistens opgave burde være at mobilisere imod Israels militære angreb og planer – og
ikke mindst mod vores egen regerings opbakning til uhyrlighederne. Vi ser desværre ikke at
Enhedslisten tager initiativ til eller er medarrangør af demonstrationer med dette formål.
Hvorfor?

Det centrale er, at en forbrydelse ikke kan retfærdiggøre en anden forbrydelse. Uanset hvilke
forbrydelser en organisation som Hamas begår, så giver det ikke den israelske
besættelsesmagt ret til militære angreb mod civile for slet ikke at tale om fordrivelse af
palæstinensere fra dele af eller hele Gaza. Amnesty International har bekræftet at Israel har
brugt artillerigranater med hvid fosfor i deres angreb. En alvorlig krigsforbrydelse og et brud på
international humanitær lov.

Samtidig skaber en række offentlige udmeldinger fra vores MF’ere tvivl om Enhedslistens
position.

Pelle Dragsted skriver på facebook, at han accepterer ”et militært modsvar” fra Israel, blot de
overholder krigens love, og at de ”uskyldige civile ofre stadig (er) tragedier, som
statsministeren burde have medmenneskelighed til at vise sympati og empati for.” Med andre
ord: Enhedslistens politiske ordfører siger ja til militære angreb fra Israel mod Gaza – og civile
ofre for disse angreb. Er det Enhedslistens linje?

Trine Pertou Mach udtaler i Debatten d. 14/10 at ”Ingen udfordrer Israels ret til at forsvare sig
selv”. En besættelsesmagt har altså ret til at forsvare sig selv mod en befolkning den har besat
og udsætter for apartheid og brutal undertrykkelse i årtier? Under alle omstændigheder er der
næppe tvivl om, at den konkrete konsekvens af at sige at Israels må forsvare sig er, at det
legitimerer angreb også de brutale angreb på Gaza, som vi ser nu.

Videre i forhold til Mette Frederiksens tweet om at ”Det er endnu et meningsløst angreb på
Israel. Vi fordømmer angrebet og Danmark står bag Israel. Mine tanker går til ofrene, deres
pårørende og hele det israelske folk” udtaler TPM: ”Det der tweet det har jeg intet problem
med. Det er det eneste rigtige der er at sige lørdag”.

Det virker som om Enhedslisten uden videre accepterer Mette Frederiksens historieløshed og
hendes falske præmis om at sagen starter lørdag d. 7/10 med Hamas’ angreb. Som om Israels
besættelse og fortsatte undertrykkelse af palæstinenserne gennem årtier ingen rolle spiller.
Derved bidrager vi til at retfærdiggøre Israels militære gengældelsesangreb mod alle i Gaza.

Den 14/10 kommer der så en udtalelse på Enhedslistens hjemmeside. Så vidt vi har forstået
skrevet af Forretningsudvalget og ikke HB. Den gør desværre ikke situationen meget bedre.
Igen fremstilles Hamas forfærdelige angreb som starten og det helt centrale – og med Israels
uendelige besættelse, undertrykkelse og fordrivelse af palæstinenserne som det sekundære. Vi
har tidligere beskrevet Israel som en apartheid-stat. Det gør vi åbenbart ikke mere.

Men det værste er:
1) Ingen handlingsanvisninger til medlemmer og sympatisører
2) og ingen krav til den danske regering, blot en tam konstatering af at det er en ”forkert
beslutning” at suspendere udviklingsbistanden.
På den måde undlader vi – og dermed hovedparten af venstrefløjen i Danmark – at presse
regeringen på deres ”ubetingede” støtte til Israel.

Danmark er medansvarlig for de uhyrligheder, der foregår lige nu i Gaza, og risikerer at blive
medansvarlig for yderligere krigsforbrydelser og helt uoverskuelige konsekvenser i hele
Mellemøsten.
Det er ikke for sent at ændre linje – men det haster!
Koordinationsgruppen, Venstrefløjen