Politiken bragte d. 4 jan. 2024 et indlæg af et tidligere og to nuværende medlemmer af
Enhedslistens folketingsgruppe, nemlig Finn Sørensen, Trine Pertou Mach og Søren Søndergaard.
Indlægget har overskriften: ”Vi skal bakke Ukraine op og tilbyde Rusland sikkerhed”. De taler for
optrapning af krigen, en krig som stadig mere tydeligt er blevet en stedfortræderkrig mellem
USA/NATO og Rusland.

Det er med skam at melde et indlæg som helt flugter med amerikansk udenrigspolitik, og Joe
Biden`s linje: ”Vi står bag Ukraines kamp så længe det varer”. De siger ”vi skal bakke Ukraine op i
deres krigsmål: At trænge de russiske tropper ud af Ukraine – helt ud”. Der udtrykkes foragt for de
politiske røster som vil have at Ukraine sætter sig til forhandlingsbordet. Ikke et ord om våbenhvile,
som kunne åbne for en øget humanitær indsats og fredsforhandlinger. Dette er da militarisme der vil
noget! Hvor mange liv vil man ofre på krigens alter? Det åbenlyse spørgsmål er hvor mange ofre og
hvor mange år skal krigen fortsætte? Man efterlyser en progressiv stemme der vil tale militarismen
imod. Det ønsker disse ledende medlemmer af Enhedslisten åbenbart ikke at være.
Forfatterne går tvært imod så langt man kan i den modsatte retning: De skriver direkte at det er
”..nødvendigt at fortsætte og optrappe den økonomiske og militære støtte til Ukraine, bl. a. ved at
levere flere kampfly, kampvogne og langtrækkende missiler og artilleri, som skal til for at få
Rusland ud af Ukraine”

Man støtter militær eskalation, og en tro på at EU og USA som er langt stærkere militært end
Rusland, godt kan presse Rusland ud, ”hvis de virkelig vil”. Det drejer sig om ”politisk vilje”
skriver de.

At Rusland har brudt med Folkeretten gennem sin invasion er vi enige i, men det kan aldrig være
socialisters opgave at optrappe en krig. Ukrainekrigen øger også risikoen for atomkrig, hvad der
ikke nævnes overhovedet. At eskalation og oprustning skulle give større sikkerhed er en farlig
illusion. Tværtimod indebærer oprustning en større risiko for konfrontationer og fejltagelser, der
kan føre til atomkrig.

I stedet skal vi søge at forhindre krig og stoppe krig gennem våbenhvile, fredsforhandlinger og
konfliktløsning. Dette leder man forgæves efter i dette militaristiske indlæg. Hvordan en
fredsløsning vil se ud ved vi ikke, men at tro på at Rusland som er en atommagt kan besejres, er
drømmerier som normalt kun trives i neokonservative og militære kredse. At dele af venstrefløjen
tror på dette, er at svigte fredsbevægelsen, som er inspireret af de mange som har søgt at stoppe
magthavernes slagteri på slagmarkerne i verdenskrigene. Et slagteri som udsletter drømme og
generationer af unge mennesker. Byer og mennesker udslettes i et inferno, men kapitalen står klar til
at profitere på genopbygning, ligesom kapitalen profiterer på krigen.

Skal man nævne en positiv ting, er det at skribenterne taler om ”fælles sikkerhed”. Også sikkerhed
for Rusland. Det er jo en krig som kunne være undgået, hvis fredsforhandlingerne under Minsk
aftalerne havde fået den nødvendige støtte fra Vesten. Men højrekræfter ønskede at rykke
angrebsvåben tættere på Rusland, og Ukraines mindretal blev ikke sikret. Både Ukraine og Rusland
er kapitalistiske stater med oligarkisk styre, og socialister, arbejderbevægelsen og fredsaktivister
arbejder under nærmest umulige forhold.

Medier kalder krigen for ”kødhakkeren” i Ukraine. Granater og missiler river ukrainske soldater i
stykker ved fronten. Mange mister livet, andre er ødelagt for livet. Og det ser garanteret lige sådan
ud på den russiske front.
Eskalation og flere våben standser ikke krigen, men forlænger blot lidelserne for den Ukrainske
befolkning. Enhedslisten bør i stedet være en stemme for våbenhvile og fredsforhandlinger. Støtte
til eskalation med offensive våben fra vestens side gør Danmark og venstrefløjen til deltager i en
proxy-stedfortræder krig mellem USA/NATO og Rusland. Hvor Ukraine betaler den højeste pris.
Denne krig skal vi ikke deltage i, men i stedet være en stemme for fred og udvikling.
Internationalisme betyder at mennesker på begge sider af frontlinjen har flere fælles interesser end
de har med deres reaktionære regeringer. Vi skal huske på Viggo Hørups advarende ord om
”krigslidenskabens orm i menneskedyrets indvolde”. Vi skal tale fredens sag, også selv om det er op
ad bakke i denne krigstid.
Vi siger:

 • Nej til militarisme.
 • Våbenhvile NU
 • Fredsforhandling og mægling
 • Nej til yderligere våbenstøtte og militær optrapning der indebærer risiko for direkte konfrontation
  mellem Rusland og NATO/USA og brug af atomvåben.
 • Støtte til fredsbevægelse og militærnægtere i Ukraine og Rusland. Giv militærnægtere asyl.
  John Graversgaard, Lasse Bertelsen, Martin Mørch og Helge Bo Jensen, medlemmer af
  Venstrefløjen, det nye græsrodsnetværk. Alle tidligere og nuværende medlemmer af Enhedslisten.